Бъдеще за Трънско – ТТД

БЪДЕЩЕ ЗА ТРЪНСКО е нов проект на Трънското туристическо дружество. Проектът стартира на 01.01.2024 г. и е с продължителност 12 месеца, като има за цел да подкрепи селския природосъобразен и свързан с туризма бизнес и развитието... Още →

google